کتابخانه عمومی آیت الله میرزا طاهر ربانی شاهنجرانی بخش شاهنجرین سال تاسیس 1389 آدرس: شهرستان درگزین، بخش شاهنجرین خیابان اصلی، روبروی پاسگاه نیروی انتظامی شماره تماس: 08136338079 شرایط عضویت: 1-یک قطعه عکس4*3 2- ارائه کارت شناسایی 3- تکمیل فرم عضویت 4- پرداخت حق عضویت سالانه (5000تومان) ساعت کاری: شنبه،یکشنبه،دوشنبه12 الی 18/30 سه شنبه، چهارشنبه،پنج شنبه 8 الی 14/30 روزهای زوج آقایان -روزهای فرد خانم ها http://shahanjarinlibrary.mihanblog.com 2020-02-27T07:24:47+01:00 text/html 2020-02-16T11:22:04+01:00 shahanjarinlibrary.mihanblog.com سارا زمانی مقدم معرفی و جمع خوانی کتاب سحرگاهان همافران اعدام میشوند/ مدرسه شهید احمدی http://shahanjarinlibrary.mihanblog.com/post/1441 <div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/o2y1_img_2939.jpg" alt="o2y1_img_2939.jpg" id="imgview"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/9qka_img_2943.jpg" alt="9qka_img_2943.jpg" id="imgview"></div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/n3nq_img_2945.jpg" alt="n3nq_img_2945.jpg" id="imgview"></div><div><br></div><div><br></div><br><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/zkyk_img_2940.jpg" alt="zkyk_img_2940.jpg" id="imgview"></div> text/html 2020-02-16T11:07:26+01:00 shahanjarinlibrary.mihanblog.com سارا زمانی مقدم جمع خوانی کتاب جای او خالی/ مدرسه شهید محمد حکانی http://shahanjarinlibrary.mihanblog.com/post/1440 <div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/9zeg_15.jpg" alt="9zeg_15.jpg" id="imgview"></div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/e68x_14.jpg" alt="e68x_14.jpg" id="imgview"></div><div><br></div><br> text/html 2020-02-16T11:06:13+01:00 shahanjarinlibrary.mihanblog.com سارا زمانی مقدم مسابقه قرآن(حفظ و ترتیل ) http://shahanjarinlibrary.mihanblog.com/post/1439 <div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/llro_3.jpg" alt="llro_3.jpg" id="imgview"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/2wrj_18.jpg" alt="2wrj_18.jpg" id="imgview"></div><div><br></div><br> text/html 2020-02-16T10:52:21+01:00 shahanjarinlibrary.mihanblog.com سارا زمانی مقدم مسابقه دلنوشته ایی به سردار دلها http://shahanjarinlibrary.mihanblog.com/post/1438 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/fx9n_img_9354.jpg" alt="fx9n_img_9354.jpg" id="imgview"> text/html 2020-02-16T10:51:17+01:00 shahanjarinlibrary.mihanblog.com سارا زمانی مقدم بلند خوانی کتاب ایران دوستت دارم http://shahanjarinlibrary.mihanblog.com/post/1437 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/oo7n_2.jpg" alt="oo7n_2.jpg" id="imgview"> text/html 2020-02-16T10:50:32+01:00 shahanjarinlibrary.mihanblog.com سارا زمانی مقدم حضور اعضای باشگاه کتابخوانی در راهپیمایی 22 بهمن http://shahanjarinlibrary.mihanblog.com/post/1436 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/6k_1.jpg" alt="6k_1.jpg" id="imgview"> text/html 2020-02-16T10:48:05+01:00 shahanjarinlibrary.mihanblog.com سارا زمانی مقدم مسابقه نقاشی با موضوع انقلاب اسلامی http://shahanjarinlibrary.mihanblog.com/post/1435 <div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/dbqj_4.jpg" alt="dbqj_4.jpg" id="imgview"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/xrh7_img_9314.jpg" alt="xrh7_img_9314.jpg" id="imgview"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>م<br></div><div><br></div><br> text/html 2020-02-16T10:46:48+01:00 shahanjarinlibrary.mihanblog.com سارا زمانی مقدم نشست بصیرتی با موضوع بازخوانی هویت زن انقلابی http://shahanjarinlibrary.mihanblog.com/post/1434 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/62lq_41.jpg" alt="62lq_41.jpg" id="imgview"> text/html 2020-02-16T10:46:00+01:00 shahanjarinlibrary.mihanblog.com سارا زمانی مقدم مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه از بخش نامه ها http://shahanjarinlibrary.mihanblog.com/post/1433 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/7wru_46.jpg" alt="7wru_46.jpg" id="imgview"> text/html 2020-02-16T10:45:05+01:00 shahanjarinlibrary.mihanblog.com سارا زمانی مقدم برنامه قصه هایی همچون نبات http://shahanjarinlibrary.mihanblog.com/post/1432 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/jgy1_12.jpg" alt="jgy1_12.jpg" id="imgview"> text/html 2020-02-09T10:58:54+01:00 shahanjarinlibrary.mihanblog.com سارا زمانی مقدم دردانه http://shahanjarinlibrary.mihanblog.com/post/1431 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; <img alt="Image result for سخنان رهبری درباره کتابخوانی" class="n3VNCb" src="https://www.aviny.com/article/mosahebe/90/12/zendegi-zir-e-chatr-e_emam-khomeini_ammaryaser.ir_only-for-web.jpg" data-noaft="1" style="width: 525px; height: 354.78px; margin: 0px;"> text/html 2020-02-09T10:45:56+01:00 shahanjarinlibrary.mihanblog.com سارا زمانی مقدم نشست کتابخوان کتابخانه ای ویژه کودکان http://shahanjarinlibrary.mihanblog.com/post/1426 <div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/xaay_صوره_20200202_151723.jpg" alt="xaay_صوره_20200202_151723.jpg" id="imgview"></div><div><br></div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/1uj5_صوره_20200202_152117.jpg" alt="1uj5_صوره_20200202_152117.jpg" id="imgview"></div><div><br></div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/nvfv_صوره_20200202_152618.jpg" alt="nvfv_صوره_20200202_152618.jpg" id="imgview"></div><div><br></div><br> text/html 2020-02-09T10:43:29+01:00 shahanjarinlibrary.mihanblog.com سارا زمانی مقدم نشست مجله خوانی ویژه زنان خانه دار http://shahanjarinlibrary.mihanblog.com/post/1425 <div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/2898_صوره_20200204_110733.jpg" alt="2898_صوره_20200204_110733.jpg" id="imgview"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/4b5h_صوره_20200204_110752.jpg" alt="4b5h_صوره_20200204_110752.jpg" id="imgview"> text/html 2020-02-09T10:40:38+01:00 shahanjarinlibrary.mihanblog.com سارا زمانی مقدم نمایشگاه فجر دانایی http://shahanjarinlibrary.mihanblog.com/post/1424 <div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/4sh5_صوره_20200201_144137.jpg" alt="4sh5_صوره_20200201_144137.jpg" id="imgview"></div><div><br></div><div><br></div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/4cva_صوره_20200201_144556.jpg" alt="4cva_صوره_20200201_144556.jpg" id="imgview"> text/html 2020-02-09T10:37:03+01:00 shahanjarinlibrary.mihanblog.com سارا زمانی مقدم فضاسازی کتابخانه به مناسبت دهه فجر http://shahanjarinlibrary.mihanblog.com/post/1423 <div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/noyd_صوره_20200201_144449.jpg" alt="noyd_صوره_20200201_144449.jpg" id="imgview"></div><div><br></div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/5axk_صوره_20200201_144646.jpg" alt="5axk_صوره_20200201_144646.jpg" id="imgview"></div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/78mk_صوره_20200201_144719.jpg" alt="78mk_صوره_20200201_144719.jpg" id="imgview"></div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/dsjr_صوره_20200201_144858.jpg" alt="dsjr_صوره_20200201_144858.jpg" id="imgview">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></div><br>